116 ứng viên bị loại khỏi danh sách đề nghị xét giáo sư, phó giáo sư năm 2019

116 ứng viên bị loại khỏi danh sách đề nghị xét giáo sư, phó giáo sư năm 2019

Vũ Thị Thủy Tiên
Thứ 5, 24/10/2019 | 11:11
Mới đây, hội đồng Giáo sư Nhà nước vừa công bố danh sách 441 ứng viên được hội đồng Giáo sư cơ sở đề nghị xét công nhận đạt chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư.

Cụ thể, tính đến ngày 22/10, hội đồng Giáo sư Nhà nước đã công bố danh sách 441 ứng viên được hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành đề nghị xét công nhận đạt chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2019.

Trong khi trước đó, ngày 27/8, hội đồng Giáo sư Nhà nước đã nhận được danh sách 557 ứng viên được hội đồng Giáo sư cơ sở đề nghị xét công nhận đạt chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2019.

Như vậy, so với thời điểm ngày 27/8, số lượng ứng viên hiện nay đã giảm 116 người.

Theo công bố của hội đồng Giáo sư Nhà nước, đến thời điểm ngày 22/10, một số ngành không có ứng viên được đề nghị xét công nhận đạt chuẩn chức danh giáo sư như: ngành Giao thông vận tải, ngành Giáo dục học, ngành Ngôn ngữ học, ngành Luật học.

Một số ngành, liên ngành có số ứng viên được đề nghị công nhận đạt chuẩn giáo sư, phó giáo sư nhiều như: Liên ngành Hóa học - Công nghệ thực phẩm, Vật lý, Y học, Kinh tế…

Giáo dục - 116 ứng viên bị loại khỏi danh sách đề nghị xét giáo sư, phó giáo sư năm 2019

116 ứng viên vừa bị "văng" khỏi danh sách đề nghị xét giáo sư, phó giáo sư năm 2019.

Cụ thể, số ứng viên được hội đồng Giáo sư cơ sở đề nghị xét công nhận đạt chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2019 từng ngành, liên ngành như sau:

Hội đồng Giáo sư liên ngành Chăn nuôi-Thú y-Thủy sản: 2 giáo sư, 5 phó giáo sư;

Hội đồng Giáo sư ngành Cơ học: 4 giáo sư, 8 phó giáo sư;

Hội đồng Giáo sư liên ngành Cơ khí - Động lực: 2 giáo sư, 20 phó giáo sư;

Hội đồng Giáo sư ngành Công nghệ Thông tin: 2 giáo sư, 18 phó giáo sư;

Hội đồng Giáo sư ngành Dược học: 6 giáo sư, 8 phó giáo sư;

Hội đồng Giáo sư liên ngành Điện-Điện tử-Tự động hóa: 3 giáo sư, 14 phó giáo sư;

Hội đồng Giáo sư ngành Giao thông Vận tải: 15 phó giáo sư;

Hội đồng Giáo sư ngành Giáo dục học: 7 phó giáo sư;

Hội đồng Giáo sư liên ngành Hóa học - Công nghệ thực phẩm: 7 giáo sư, 45 phó giáo sư;

Hội đồng Giáo sư liên ngành Khoa học Trái đất - Mỏ: 4 giáo sư, 17 phó giáo sư;

Hội đồng Giáo sư ngành Kinh tế: 5 giáo sư, 25 phó giáo sư;

Hội đồng Giáo sư ngành Luật học: 5 phó giáo sư;

Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành Luyện kim: 1 giáo sư, 3 phó giáo sư;

Hội đồng Giáo sư ngành Ngôn ngữ học: 3 phó giáo sư;

Hội đồng Giáo sư liên ngành Nông nghiệp - Lâm nghiệp: 3 giáo sư, 11 phó giáo sư;

Hội đồng Giáo sư ngành Sinh học: 8 giáo sư, 20 phó giáo sư;

Hội đồng Giáo sư liên ngành Sử học-Khảo cổ học-Dân tộc học: 1 giáo sư, 3 phó giáo sư;

Hội đồng Giáo sư ngành Tâm lý học: 1 giáo sư, 1 phó giáo sư;

Hội đồng Giáo sư ngành Thủy lợi : 3 giáo sư, 7 phó giáo sư;

Hội đồng Giáo sư ngành Toán học: 5 giáo sư, 21 phó giáo sư;

Hội đồng Giáo sư liên ngành Triết học-Xã hội học-Chính trị học: 2 giáo sư, 3 phó giáo sư;

Hội đồng Giáo sư liên ngành Văn hóa-Nghệ thuật-Thể dục Thể thao: 1 giáo sư, 16 phó giáo sư

Hội đồng Giáo sư ngành Văn học : 1 giáo sư, 3 phó giáo sư;

Hội đồng Giáo sư ngành Vật lý: 11 giáo sư, 32 phó giáo sư;

Hội đồng Giáo sư liên ngành Xây dựng-Kiến trúc: 1 giáo sư, 19 phó giáo sư;

Hội đồng Giáo sư ngành Y học: 10 giáo sư, 29 phó giáo sư.

Dưới đây là danh sách cụ thể:

Giáo dục - 116 ứng viên bị loại khỏi danh sách đề nghị xét giáo sư, phó giáo sư năm 2019 (Hình 2).
Giáo dục - 116 ứng viên bị loại khỏi danh sách đề nghị xét giáo sư, phó giáo sư năm 2019 (Hình 3).
Giáo dục - 116 ứng viên bị loại khỏi danh sách đề nghị xét giáo sư, phó giáo sư năm 2019 (Hình 4).
Giáo dục - 116 ứng viên bị loại khỏi danh sách đề nghị xét giáo sư, phó giáo sư năm 2019 (Hình 5).
Giáo dục - 116 ứng viên bị loại khỏi danh sách đề nghị xét giáo sư, phó giáo sư năm 2019 (Hình 6).
Giáo dục - 116 ứng viên bị loại khỏi danh sách đề nghị xét giáo sư, phó giáo sư năm 2019 (Hình 7).
Giáo dục - 116 ứng viên bị loại khỏi danh sách đề nghị xét giáo sư, phó giáo sư năm 2019 (Hình 8).
Giáo dục - 116 ứng viên bị loại khỏi danh sách đề nghị xét giáo sư, phó giáo sư năm 2019 (Hình 9).
Giáo dục - 116 ứng viên bị loại khỏi danh sách đề nghị xét giáo sư, phó giáo sư năm 2019 (Hình 10).
Giáo dục - 116 ứng viên bị loại khỏi danh sách đề nghị xét giáo sư, phó giáo sư năm 2019 (Hình 11).
Giáo dục - 116 ứng viên bị loại khỏi danh sách đề nghị xét giáo sư, phó giáo sư năm 2019 (Hình 12).
Giáo dục - 116 ứng viên bị loại khỏi danh sách đề nghị xét giáo sư, phó giáo sư năm 2019 (Hình 13).
Giáo dục - 116 ứng viên bị loại khỏi danh sách đề nghị xét giáo sư, phó giáo sư năm 2019 (Hình 14).
Giáo dục - 116 ứng viên bị loại khỏi danh sách đề nghị xét giáo sư, phó giáo sư năm 2019 (Hình 15).
Giáo dục - 116 ứng viên bị loại khỏi danh sách đề nghị xét giáo sư, phó giáo sư năm 2019 (Hình 16).
Giáo dục - 116 ứng viên bị loại khỏi danh sách đề nghị xét giáo sư, phó giáo sư năm 2019 (Hình 17).
Giáo dục - 116 ứng viên bị loại khỏi danh sách đề nghị xét giáo sư, phó giáo sư năm 2019 (Hình 18).
Giáo dục - 116 ứng viên bị loại khỏi danh sách đề nghị xét giáo sư, phó giáo sư năm 2019 (Hình 19).
Giáo dục - 116 ứng viên bị loại khỏi danh sách đề nghị xét giáo sư, phó giáo sư năm 2019 (Hình 20).
Giáo dục - 116 ứng viên bị loại khỏi danh sách đề nghị xét giáo sư, phó giáo sư năm 2019 (Hình 21).
Giáo dục - 116 ứng viên bị loại khỏi danh sách đề nghị xét giáo sư, phó giáo sư năm 2019 (Hình 22).
Giáo dục - 116 ứng viên bị loại khỏi danh sách đề nghị xét giáo sư, phó giáo sư năm 2019 (Hình 23).
Giáo dục - 116 ứng viên bị loại khỏi danh sách đề nghị xét giáo sư, phó giáo sư năm 2019 (Hình 24).
Giáo dục - 116 ứng viên bị loại khỏi danh sách đề nghị xét giáo sư, phó giáo sư năm 2019 (Hình 25).
Giáo dục - 116 ứng viên bị loại khỏi danh sách đề nghị xét giáo sư, phó giáo sư năm 2019 (Hình 26).
Giáo dục - 116 ứng viên bị loại khỏi danh sách đề nghị xét giáo sư, phó giáo sư năm 2019 (Hình 27).
Giáo dục - 116 ứng viên bị loại khỏi danh sách đề nghị xét giáo sư, phó giáo sư năm 2019 (Hình 28).
Giáo dục - 116 ứng viên bị loại khỏi danh sách đề nghị xét giáo sư, phó giáo sư năm 2019 (Hình 29).
Giáo dục - 116 ứng viên bị loại khỏi danh sách đề nghị xét giáo sư, phó giáo sư năm 2019 (Hình 30).
Giáo dục - 116 ứng viên bị loại khỏi danh sách đề nghị xét giáo sư, phó giáo sư năm 2019 (Hình 31).
Giáo dục - 116 ứng viên bị loại khỏi danh sách đề nghị xét giáo sư, phó giáo sư năm 2019 (Hình 32).
Giáo dục - 116 ứng viên bị loại khỏi danh sách đề nghị xét giáo sư, phó giáo sư năm 2019 (Hình 33).
Giáo dục - 116 ứng viên bị loại khỏi danh sách đề nghị xét giáo sư, phó giáo sư năm 2019 (Hình 34).
Giáo dục - 116 ứng viên bị loại khỏi danh sách đề nghị xét giáo sư, phó giáo sư năm 2019 (Hình 35).
Giáo dục - 116 ứng viên bị loại khỏi danh sách đề nghị xét giáo sư, phó giáo sư năm 2019 (Hình 36).
Giáo dục - 116 ứng viên bị loại khỏi danh sách đề nghị xét giáo sư, phó giáo sư năm 2019 (Hình 37).
Giáo dục - 116 ứng viên bị loại khỏi danh sách đề nghị xét giáo sư, phó giáo sư năm 2019 (Hình 38).
Giáo dục - 116 ứng viên bị loại khỏi danh sách đề nghị xét giáo sư, phó giáo sư năm 2019 (Hình 39).
Giáo dục - 116 ứng viên bị loại khỏi danh sách đề nghị xét giáo sư, phó giáo sư năm 2019 (Hình 40).
Giáo dục - 116 ứng viên bị loại khỏi danh sách đề nghị xét giáo sư, phó giáo sư năm 2019 (Hình 41).

 

Bản kiến nghị sách giáo khoa lần 2: Chờ đợi “đặc cách” từ góc nhìn sư phạm khác?

Thứ 4, 09/10/2019 | 08:00
Theo GS. Hồ Ngọc Đại, việc trung tâm Công nghệ giáo dục tiếp tục gửi kiến nghị đến Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về bộ sách giáo khoa bị loại, là cần một góc nhìn, một trình độ khác về nghiệp vụ sư phạm.

Ông Hoàng Xuân Quế được khôi phục chức danh Phó Giáo sư sau khi thắng kiện bộ GD&ĐT

Thứ 2, 02/09/2019 | 14:35
Tại phiên họp lần thứ II của hội đồng Giáo sư Nhà nước, tất cả các thành viên hội đồng có mặt đã biểu quyết thông qua việc khôi phục chức danh Phó Giáo sư với ông Hoàng Xuân Quế theo yêu cầu của Toà án nhân dân TP.Hà Nội.

Vì sao 2 Phó Giáo sư của ĐH Luật TP.HCM xin từ chức?

Thứ 2, 03/06/2019 | 18:20
Cho rằng môi trường sư phạm tại Đại học Luật TP.HCM chưa trong sạch mà bản thân đã nỗ lực thay đổi không thành, 2 Phó giáo sư của trường đại học này đã làm đơn xin từ chức.
Cùng tác giả

Trường học “tung” ưu đãi học phí mùa Covid

Thứ 6, 28/05/2021 | 09:32
Với bước đầu tư phát triển mới, St. Nicholas có chương trình học bổng và ưu đãi học phí cho học sinh Đà Nẵng và miền Trung nhằm giảm bớt khó khăn do dịch Covid-19.

Hà Nội: Kết thúc năm học sớm và điều chỉnh lịch tuyển sinh lớp 10

Thứ 5, 13/05/2021 | 18:20
Ngày 13/5, UBND TP.Hà Nội đã đồng ý với đề nghị của sở GD&ĐT về đề xuất cho học sinh nghỉ hè sớm 2 tuần và điều chỉnh lịch tuyển sinh vào lớp 10.

Hà Nội: Học sinh nghỉ học từ 4/5 để phòng dịch Covid-19

Thứ 2, 03/05/2021 | 18:44
Theo thông tin mới nhất từ sở GD&ĐT Hà Nội, toàn bộ học sinh và học viên các cấp trên địa bàn thành phố sẽ tạm dường đến trường để phòng dịch Covid-19.

Bồi hồi những ngày đầu chập chững vào nghề báo

Thứ 7, 27/02/2021 | 11:00
Hôm nay là ngày thứ 138 tôi làm việc tại Đời sống & Pháp luật Online. Lần đầu tiên bước vào môi trường công sở, bỡ ngỡ có, sợ có nhưng thực sự niềm vui cũng nhiều.

Học sinh tát cô giáo tại Hà Nội: "Có biểu hiện trầm cảm"

Thứ 6, 19/02/2021 | 18:11
Nam sinh tát cô giáo trong giờ học tại Hà Nội đã được trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên quận Ba Đình (Hà Nội) chấp thuận cho đi học trở lại.
Cùng chuyên mục

Học sinh mầm non và phổ thông Tp.HCM được nghỉ Tết Nguyên đán 9 ngày

Thứ 4, 10/08/2022 | 11:28
Theo kế hoạch thời gian năm học 2022-2023 được UBND Tp.HCM ban hành, học sinh mầm non, giáo dục phổ thông sẽ được nghỉ Tết Nguyên đán 9 ngày.

Học sinh được mượn sách giáo khoa

Thứ 4, 10/08/2022 | 10:56
Thời gian tới, Chính phủ cũng sẽ điều chỉnh lộ trình và một số nội dung quy định liên quan về học phí.

Tuyển sinh đại học: Vì sao nên đăng ký nguyện vọng xét tuyển sớm?

Thứ 3, 09/08/2022 | 15:10
Các chuyên gia khuyến cáo thí sinh không nên đợi đến cuối thời hạn mới đăng ký.

Triệu tập nhóm người xông vào đánh hội đồng nam sinh giữa đường

Thứ 3, 09/08/2022 | 11:40
Một nam sinh lớp 9 bị nhóm người bất ngờ chặn xe, xông vào đánh hội đồng ngay giữa đường khiến dư luận phẫn nộ.

Triển khai chương trình “Người dân Khánh Hòa nói tiếng Anh”

Thứ 2, 08/08/2022 | 19:09
Ngày 8/8, tại Tp.Nha Trang, UBND tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức lễ ký kết bản ghi nhớ hợp tác thực hiện chương trình “Người dân Khánh Hòa nói tiếng Anh”.
     
Nổi bật trong ngày

Triệu tập nhóm người xông vào đánh hội đồng nam sinh giữa đường

Thứ 3, 09/08/2022 | 11:40
Một nam sinh lớp 9 bị nhóm người bất ngờ chặn xe, xông vào đánh hội đồng ngay giữa đường khiến dư luận phẫn nộ.

Dự báo thời tiết ngày 10/8/2022: Bão số 2 gây mưa vừa đến rất to

Thứ 4, 10/08/2022 | 05:06
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (10/8). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Hà Tĩnh: Tàu cá hỏng máy, 5 ngư dân mất liên lạc trên biển

Thứ 3, 09/08/2022 | 10:32
Trong lúc di chuyển vào đất liền, tàu đánh cá chở 5 ngư dân, 4 đàn ông và 1 phụ nữ, bất ngờ bị hỏng máy và mất liên lạc khi còn cách bờ khoảng 20 hải lý.

Dự báo thời tiết ngày 9/8/2022: Cảnh báo nhiều khu vực mưa rất to

Thứ 3, 09/08/2022 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (9/8). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Áp thấp nhiệt đới có sức gió mạnh hướng thẳng về Móng Cái

Thứ 3, 09/08/2022 | 11:55
Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới có khả năng đổi hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km và có khả năng mạnh lên thành bão.