5 giải pháp cho kinh tế Việt Nam trong năm 2012

5 giải pháp cho kinh tế Việt Nam trong năm 2012

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:56
Nằm trong guồng quay chung của nền kinh tế thế giới, năm 2011, kinh tế Việt Nam có một năm đầy biến động và khó khăn. Để khắc phục khó khăn của nền kinh tế nước nhà trong năm 2012, các chuyên gia đã đưa ra 5 giải pháp quan trọng.

Dựa trên những chuyển biến có dấu hiệu tích cực của nền kinh tế trong tháng đầu năm 2012, các chuyên gia kinh tế đã đưa ra nhiều nhận định.

Xã hội - 5 giải pháp cho kinh tế Việt Nam trong năm 2012Cần 5 giải pháp cho sự tăng trưởng 6,5% GDP của nước ta trong năm 2012

(Ảnh minh họa)

Theo Bộ KH-ĐT, trong năm nay Việt Nam có nhiều thuận lợi cho việc tăng trưởng kinh tế, trong đó một số lợi thế đáng mừng như khả năng cú sốc giá lớn từ bên ngoài lên cung khá thấp; tăng trưởng khu vực Đông Á vẫn khá cao, nguồn vốn khu vực lớn, tiếp tục xu hướng chuyển dịch vào nhu cầu khu vực, nội địa…Đó được coi là những lợi thế tạo đà cho sự vực dậy của kinh tế Việt Nam trong năm nay.

Sau khi đánh giá những thuận lợi, khó khăn và phân tích những thời cơ mang tính đột phá của tình hình kinh tế nước nhà trong năm nay, Bộ KH-ĐT đi đến kết luận, GDP nước ta trong năm nay có thể tăng 6,5%.

Tuy nhiên, để đạt được mức độ tăng trưởng như trên trong giai đoạn khó khăn chung của nền kinh tế hiện nay, ngoài việc nắm bắt tình hình chung cũng cần có những nguyên tắc làm cơ sở đảm bảo cho sự định hướng đúng đắn của nền kinh tế.

Đề cập đến vấn đề này, GS.TSKH Nguyễn Mại - chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài đã đưa ra 5 giải pháp mà theo ông việc thực hiện những giải pháp này sẽ giúp cho nền kinh tế vốn dễ bị tổn thương của Việt Nam có thể đứng vững được trước sự biến động của kinh tế thế giới.

Theo đó, GS.TSKH Nguyễn Mại nhấn mạnh đến một số vấn đề mang tính chất giải pháp.

Thứ nhất: Cần đổi mới đồng bộ, nhanh chóng thể chế chính trị, kinh tế, chính sách kinh tế vĩ mô.

Thứ hai: Phải nâng cao hiệu năng quản lý nhà nước, giải quyết có hiệu quả các điểm nghẽn tăng trưởng, tạo môi trường kinh doanh và đầu tư với hành lang pháp lý đủ hấp dẫn.

Thứ ba: Các doanh nghiệp có ý chí, chiến lược kinh doanh, marketing, nghiên cứu và phát triển, tích tụ vốn và nhân lực.

Thứ tư: Khôi phục lòng tin của nhân dân bằng môi trường dân chủ thực sự, khuyến khích mọi ý tưởng mới, sáng kiến của mọi người Việt Nam ở trong nước và ở nước ngoài vượt qua khó khăn trước mắt.

Thứ năm: Phải thực hiện nghiêm chỉnh, có hiệu quả Nghị quyết của Trung ương về xây dựng Đảng trong tình hình hiện nay.

Việc thực hiện tốt các giải pháp nói trên sẽ đảm bảo cho nền kinh tế phát triển một cách bền vững, có hiệu quả và vượt chỉ tiêu 6,5% tăng trưởng GDP đã đề ra trong năm nay.

Phan An