Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải trúng cử ĐBQH với số phiếu cao nhất

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải trúng cử ĐBQH với số phiếu cao nhất

Hà Nội đã bầu đủ 30 đại biểu Quốc hội khóa XIV như chỉ tiêu được Trung ương phân bổ. Bí thư Thành... Đọc tiếp