Công văn phối hợp sát nút của BV Bạch Mai khiến chính quyền bị động

Công văn phối hợp sát nút của BV Bạch Mai khiến chính quyền bị động

Ngay từ ngày 1/9 BV Bạch Mai đã tạm đóng cửa khu trông giữ xe nhưng đến ngày 21/9 phía UBND... Đọc tiếp