GS Trần Lâm Biền: Sách “lỗi” là sự lười biếng trí tuệ

GS Trần Lâm Biền: Sách “lỗi” là sự lười biếng trí tuệ

Theo GS Trần Lâm Biền, sở dĩ có việc sách “lỗi” truyện “lỗi” là do các biên tập viên, người xuất... Đọc tiếp