Ban Tiếp công dân Tp. Hà Nội xử lý hơn 4000 đơn khiếu nại, tố cáo

Ban Tiếp công dân Tp. Hà Nội xử lý hơn 4000 đơn khiếu nại, tố cáo

Đỗ Tuấn Anh
Thứ 7, 23/07/2022 | 06:00
Trong 6 tháng đầu năm, Ban Tiếp công dân Tp. Hà Nội đã tiếp nhận và giải quyết 4.201 đơn liên quan nội dung khiếu nại, tố cáo (giảm 34,6%) so với cùng kỳ năm 2021.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Ban Tiếp công dân Tp. Hà Nội nghiêm túc duy trì công tác phòng dịch Covid-19, đảm bảo sức khỏe cho công dân và công chức khi tiếp công dân tại trụ sở Tiếp công dân Thành phố (34 Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm và 20 Hoàng Diệu, quận Hà Đông).

Tham mưu hiệu quả công tác chuyên môn

Ban đã tham mưu Chủ tịch UBND Thành phố ban hành Thông báo số 823/TB-UBND ngày 03/12/2021 phân công tiếp công dân định kỳ hằng tháng của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND Thành phố năm 2022.

Phục vụ tốt các buổi tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo UBND Thành phố vào các tháng 1,3,4,5,6 (tháng 2 nghỉ tiếp công dân do trùng lịch nghỉ tết Nguyên đán).

Kết quả lãnh đạo UBND Thành phố đã tiếp 145 lượt (367 người) tăng 16,9% so với cùng kỳ năm 2021, trong đó có 3 đoàn khiếu kiện đông người, nhận 259 đơn.

Căn cứ nội dung vụ việc và ý kiến kết luận của lãnh đạo UBND Thành phố, Ban Tiếp công dân đã tham mưu, trình UBND Thành phố ban hành văn bản giao nhiệm vụ, đôn đốc các sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã xem xét, giải quyết các vụ việc theo thẩm quyền, quy định của Pháp luật.

Thực hiện tốt công tác tiếp công dân

Ban Tiếp công dân đã tiếp và xử lý 32 lượt đoàn công dân tập trung đông người khiếu kiện tại trụ sở UBND Thành phố, trụ sở tiếp công dân Thành phố (giảm 21,9% so với cùng kỳ năm 2021).

Ban chủ động phối hợp với văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Tp. Hà Nội, HĐND Tp. Hà Nội phục vụ tốt các ĐBQH tiếp công dân tại 2 trụ sở với 168 lượt (208 người).

Các cơ quan tham gia tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân Thành phố đã tiếp 304 lượt công dân, trong đó: Ủy ban Kiểm tra Thành ủy với 152 lượt, Ban Nội chính Thành ủy với 54 lượt và Văn phòng HĐND Thành phố là 60 lượt.

Chính sách - Ban Tiếp công dân Tp. Hà Nội xử lý hơn 4000 đơn khiếu nại, tố cáo

Cán bộ Ban Tiếp công dân Tp. Hà Nội tại trụ sở 34 Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm 

Tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo

Tổng số đơn đã tiếp nhận: 4.201 đơn, giảm 34,6% so với cùng kỳ năm 2021 (Trong đó: nhận qua bưu điện 3.951 đơn, nhận trực tiếp 250 đơn).

Đã xử lý 4.201 đơn (khiếu nại: 1.040 đơn; tố cáo: 561 đơn; kiến nghị: 1.362 đơn, phản ánh: 1.238 đơn), trong đó: Báo cáo Chủ tịch UBND thành phố giải quyết theo thẩm quyền: 168 đơn; chuyển sở, ngành: 119 đơn; chuyển quận, huyện, thị xã: 1.364 đơn; lưu: 2.550 đơn (vì đơn trùng, không rõ nội dung, nặc danh, đã giải quyết hết thẩm quyền).

Ban Tiếp công dân Thành phố đã tham mưu Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND Tp. Hà Nội ký ban hành 106 Quyết định giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của công dân, 106 thông báo thụ lý giải quyết khiếu nại; 38 quyết định thụ lý và giao nhiệm vụ xác minh nội dung tố cáo, tố cáo tiếp; 38 thông báo thụ lý giải quyết tố cáo, tố cáo tiếp; 17 quyết định đình chỉ, dừng giải quyết khiếu nại; 08 quyết định dừng giải quyết tố cáo; 49 thông báo không thụ lý giải quyết tố cáo, giải quyết lại tố cáo; 114 văn bản chỉ đạo, giao nhiệm vụ; 29 văn bản đon đốc tổ chức thực hiện.

Về các mặt công tác, Ban tiếp công dân đã phối hợp Thanh tra Thành phố rà soát, cập nhật tình hình, kết quả giải quyết các cụ khiếu nại, tố cáo tồn đọng, phức tạp, kéo dài theo Quyết định số 1849/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch số 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019 của Thanh tra Chính phủ, báo cáo Thanh tra Chính phủ theo quy định.

Ban tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác phối hợp với Thanh tra Tp. Hà Nội tham mưu xây dựng Kế hoạch của UBND Thành phố về thực hiện Chỉ thị 15-CT/TU ngày 16/12/2016 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành phố Hà Nội” năm 2022.

Phối hợp với các phòng chuyên môn của Văn phòng (Đô thị, Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế, Nội chính…) rà soát kết quả chỉ đạo, giải quyết đối với 10 vụ việc khiếu kiện đông người phức tạp và 43 vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo 15 theo dõi.

Rà soát kết quả chỉ đạo, giải quyết 13 vụ việc do đồng chí Tổng Bí thư và Thường trực Ban Bí thư chuyển đơn đến Thành phố, tham mưu văn bản của Ban Cán sự Đảng UBND Thành phố báo cáo thường trực Thành ủy.

Trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm

Từ những kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm, Ban Tiếp công dân Thành phố xây dựng kế hoạch các mặt công tác 6 tháng cuối năm như sau: 

Duy trì nghiêm túc công tác tiếp công dân thường xuyên, tổ chức, phục vụ tốt công tác tiếp công dân của lãnh đạo UBND Tp. Hà Nội, Thường trực HĐND Tp. Hà Nội, Đại biểu Quốc hội tại 2 Trụ sở tiếp công dân Tp. Hà Nội.

Tổng hợp thông tin, tình hình các vụ khiếu kiện đông người phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh trật tự trên địa bàn Thủ đô, tham mưu văn bản của Chủ tịch UBND Tp. Hà Nội chỉ đạo các dơn vị tập trung giải quyết.

Tổ chức hội nghị giao ban với các quận, huyện về công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư trên địa bàn Thành phố theo kế hoạch công tác năm.

Tiếp tục tổ chức kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thực hiện nội dung chỉ đạo của Chủ tịch UBND Thành phố về tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân; việc xử lý, giải quyết đơn thư thuộc thẩm quyền theo kế hoạch đề ra.

Biên tập, hoàn thiện nội dung các tờ gấp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục Pháp luật về tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

Thủ tướng yêu cầu tiếp tục tập trung giải quyết khiếu nại, tố cáo

Chủ nhật, 03/02/2019 | 17:24
Thủ tướng yêu cầu Thanh tra Chính phủ tiếp tục tập trung kiểm tra, đôn đốc việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là đối với các vụ việc đông người, phức tạp, kéo dài.

Cần thiết thì sửa luật để giải quyết khiếu nại, tố cáo hiệu quả

Thứ 4, 20/09/2017 | 06:30
ĐBQH Bùi Văn Xuyền cho rằng: “Muốn làm tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, người cán bộ phải có tâm huyết, trách nhiệm với người dân. Cần thiết sửa cơ chế chính sách thì cơ quan có trách nhiệm phải có động tác, kể cả là sửa luật”.

Chú trọng tăng cường công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Thứ 2, 26/10/2015 | 17:19
Việc nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo cần được chú trọng.

Thanh tra Chính phủ đối thoại với công chúng về khiếu nại, tố cáo

Thứ 7, 28/12/2013 | 08:39
Sáng ngày 27/12, Tạp chí Thanh tra chính phủ đã tổ chức buổi giao lưu trực tuyến đối thoại với công chúng về các vấn đề liên quan đến khiếu nại, tố cáo thông qua trang thông tin điện tử thanhtravietnam.
Cùng tác giả

Công an tìm bị hại mất 1 chiếc điện thoại ViVo Y5S

Thứ 6, 14/10/2022 | 17:11
CAQ Cầu Giấy đã tiến hành khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với bị can Khổng Khương Duy can tội “Trộm cắp tài sản”.

Đẩy mạnh việc sử dụng Bộ pháp điển đối với người dân, tổ chức, cơ quan

Thứ 6, 07/10/2022 | 13:59
Việc tra cứu các văn bản QPPL bằng Bộ pháp điển giúp tiết kiệm thời gian, chi phí, góp phần tạo bước chuyển biến mới về chất lượng của hệ thống pháp luật Việt Nam.

Cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường được giảm án tù

Thứ 6, 30/09/2022 | 17:43
So với bản án sơ thẩm, ông Trương Quốc Cường được giảm 1 năm tù và chấp hành hình phạt 3 năm tù về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Làm giả hợp đồng du lịch với đối tác để chiếm đoạt tài sản

Thứ 5, 29/09/2022 | 18:23
Trịnh Thị Thảo bàn bạc cùng Đinh Thị Thu Hiền đưa ra thông tin giả mạo với chị T. để huy động vốn đầu tư kinh doanh, từ đó chiếm đoạt hơn 16 tỷ đồng.

Bán cafe gần trường Cảnh sát, "nổ" quan hệ lừa xin việc vào ngành

Thứ 5, 29/09/2022 | 13:57
Phí Thị Phương Mai đã đưa ra các thông tin gian dối giúp các bị hại trúng tuyển vào Học viện Cảnh sát, Học viện Quân y, từ đó chiếm hưởng hơn 4,2 tỷ đồng.
Cùng chuyên mục

Điều chỉnh tăng phụ cấp ưu đãi nghề cho cán bộ y tế từ ngày 1/1/2023

Thứ 5, 01/12/2022 | 14:30
Từ ngày 1/1/2023, mức phụ cấp ưu đãi nghề với cán bộ y tế dự phòng và y tế cơ sở sẽ có sự thay đổi.

Những chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ tháng 12/2022

Thứ 5, 01/12/2022 | 11:30
Tháng 12/2022 không chỉ đánh dấu thời điểm có hiệu lực của loạt chính sách mà còn là những ngày cuối sử dụng sổ hộ khẩu; giảm thuế bảo vệ môi trường với xăng, dầu.

Quy định mới về chia sẻ và khai thác thông tin Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Thứ 4, 30/11/2022 | 15:30
Thông tư quy định quyền và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có các hoạt động kết nối, chia sẻ và khai thác thông tin với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Bộ GTVT lập Ban chỉ đạo phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp Tết

Thứ 4, 30/11/2022 | 14:00
Bộ GTVT vừa ban hành Kế hoạch công tác phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân, bảo đảm trật tự ATGT gắn với phòng chống dịch dịp Tết và lễ hội xuân 2023.

Quy trình đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT online từ 1/1/2023

Thứ 4, 30/11/2022 | 11:00
BHXH Việt Nam vừa có quyết định về quy trình đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT trên Cổng Dịch vụ công.
     
Nổi bật trong ngày

Điều chỉnh tăng phụ cấp ưu đãi nghề cho cán bộ y tế từ ngày 1/1/2023

Thứ 5, 01/12/2022 | 14:30
Từ ngày 1/1/2023, mức phụ cấp ưu đãi nghề với cán bộ y tế dự phòng và y tế cơ sở sẽ có sự thay đổi.

Những chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ tháng 12/2022

Thứ 5, 01/12/2022 | 11:30
Tháng 12/2022 không chỉ đánh dấu thời điểm có hiệu lực của loạt chính sách mà còn là những ngày cuối sử dụng sổ hộ khẩu; giảm thuế bảo vệ môi trường với xăng, dầu.