Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng: Công tác quy hoạch như “công binh mở đường”

Nguyễn Thu Huyền
Thứ 2, 30/05/2022 | 20:29
Theo đánh giá của tư lệnh ngành KH&ĐT, tồn tại trong triển khai Luật Quy hoạch là rất lớn do khối lượng công việc nhiều cùng vấn đề rất mới từ hệ thống quy hoạch.

Quốc hội dành cả ngày 30/5 để thảo luận về việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) với tư cách là cơ quan chủ trì được Quốc hội đánh giá là có nhiều rất cố gắng trong phối hợp với các bộ, ngành, địa phương để triển khai thực hiện Luật Quy hoạch.

Làm không tốt sẽ dẫn đến thất bại

Là Bộ trưởng cuối cùng phát biểu giải trình tại phiên thảo luận, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh rằng, việc Quốc hội lựa chọn chuyên đề trên để giám sát tối cao trong năm 2022 là một quyết định rất đúng đắn, sát thực tiễn và kịp thời, là sự đồng hành và động viên lớn của Quốc hội đối với Chính phủ, vì mục tiêu tháo gỡ các điểm nghẽn, đẩy nhanh phát triển.

Theo ông Dũng, việc xây dựng và tổ chức thực hiện các quy hoạch có tầm quan trọng chiến lược, là nhiệm vụ chung của cả hệ thống chính trị, là cơ hội bố trí, sắp xếp lại không gian phát triển của quốc gia để đạt mục tiêu, khát vọng mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã xác định, đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao. 

"Công tác quy hoạch được ví như là một người công binh mở đường, nếu mở đường thắng lợi thì cuộc chiến sẽ thắng lợi, còn nếu chúng ta làm không tốt sẽ dẫn đến sự thất bại, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế của đất nước", Bộ trưởng nhấn mạnh.

Tiêu điểm - Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng: Công tác quy hoạch như “công binh mở đường”

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng phát biểu trong phiên thảo luận chiều 30/5.

Luật Quy hoạch đã thiết lập Hệ thống quy hoạch quốc gia, gồm 111 quy hoạch từ cấp tỉnh trở lên, thay thế cho 3.654 quy hoạch cấp quốc gia, cấp vùng, cấp tỉnh trước đây, tương ứng với việc cắt giảm 97% số quy hoạch cần lập từ cấp tỉnh trở lên.

Trên toàn hệ thống (bao gồm cả các quy hoạch đô thị, nông thôn, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch kỹ thuật chuyên ngành), số lượng quy hoạch cần lập giảm 6.411 quy hoạch so với trước đó.

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ luôn coi việc đẩy nhanh tiến độ lập các quy hoạch, bảo đảm chất lượng quy hoạch là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu.

Điều này có thể thấy, Thủ tướng đã chỉ đạo quyết liệt thông qua các hội nghị trực tuyến toàn quốc, nghị quyết, chỉ thị, văn bản chỉ đạo điều hành cụ thể và đạt được một số kết quả đáng khích lệ, hoàn thành phê duyệt toàn bộ các nhiệm vụ lập quy hoạch, tạo tiền đề quan trọng để triển khai lập quy hoạch các cấp và đã có 45/111 quy hoạch được lập xong, trong đó đã trình Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và phê duyệt theo thẩm quyền được 7/111 quy hoạch. 

Chất lượng quy hoạch cần được ưu tiên hàng đầu

Cũng theo Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng, các kết quả trên chỉ là bước đầu. Những tồn tại, vướng mắc trong triển khai Luật Quy hoạch là rất lớn do khối lượng công việc rất nhiều, với những vấn đề rất mới từ hệ thống quy hoạch, khái niệm quy hoạch, nội dung quy hoạch đến phương pháp tiếp cận và phối hợp trong lập quy hoạch, cũng như những sự thay đổi sâu sắc hơn về vai trò của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường và tăng cường sự phối hợp liên ngành, liên cấp.

Nhận định công tác giám sát của Quốc hội đã diễn ra khách quan, cẩn trọng, khoa học, chỉ ra được những kết quả đạt được, hạn chế, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết, ngoài nguyên nhân do quy định pháp luật về quy hoạch còn bất cập thì việc lập, phê duyệt các quy hoạch chậm còn do triển khai thực hiện giai đoạn đầu chưa quyết liệt, việc tổ chức thực hiện còn tồn tại, hạn chế. 

Với quan điểm và kinh nghiệm trong quá trình lập quy hoạch thời gian qua, để đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch và nâng cao chất lượng quy hoạch, Bộ KH&ĐT cho hay sẽ tham mưu Chính phủ chỉ đạo các bộ, cơ quan ngang bộ và địa phương đẩy mạnh một số nội dung.

Tiêu điểm - Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng: Công tác quy hoạch như “công binh mở đường” (Hình 2).

Luật Quy hoạch là luật khó, với nhiều nội dung quan trọng, khối lượng công việc lớn (Ảnh: Hữu Thắng).

Trong đó, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng, vị trí, vai trò của công tác quy hoạch trong sự phát triển đối với từng các ngành, lĩnh vực và địa phương cũng như của các cấp, các ngành, đặc biệt là người đứng đầu; phải xác định công tác quy hoạch là nhiệm vụ chính trị quan trọng của năm 2022, 2023 để đầu tư tập trung chỉ đạo, lãnh đạo, đầu tư vào công tác quy hoạch.

Tiếp tục rà soát, đánh giá, hoàn thiện hệ thống pháp luật về quy hoạch trên và thể chế hóa các quan điểm chỉ đạo, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và phù hợp tình hình thực tiễn; bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất trong các văn bản quy phạm pháp luật về quy hoạch. 

Đặc biệt, công tác quy hoạch phải có tính dẫn dắt trong việc cụ hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát huy được tiềm năng, lợi thế cạnh tranh của quốc gia và khắc phục được hạn chế, khó khăn, mâu thuẫn, chồng chéo, yếu kém, thách thức của các ngành, lĩnh vực, vùng, lãnh thổ và các địa phương; đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển bền vững của đất nước; tạo động lực để nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045.

Ưu tiên cao nhất trong việc bảo đảm và nâng cao chất lượng của quy hoạch; phấn đấu hoàn thành lập quy hoạch cấp quốc gia trong năm 2022 để cơ bản định hình khung phát triển chính của quốc gia, tạo đà phát triển chung và là căn cứ cho các quy hoạch vùng và quy hoạch tỉnh. 

Cuối cùng, tập trung giải quyết về cơ bản tồn tại, vướng mắc về kinh phí, quy trình thủ tục theo hướng đơn giản hóa quy trình, thủ tục và tăng cường phân cấp, gắn với theo dõi, đánh giá chặt chẽ việc tổ chức thực hiện nhằm đẩy nhanh tiến độ quy hoạch…

Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi: Sớm hoàn thiện hệ thống công nghệ KRX

Thứ 2, 30/05/2022 | 19:30
HoSE ký hợp đồng dịch vụ công nghệ thông tin với Sở Giao dịch chứng khoán Hàn Quốc (KRX) trị giá hơn 600 tỷ đồng từ năm 2012 nhưng hiện vẫn chưa thể hoạt động.

Bộ trưởng Xây dựng: Quy định về sử dụng đất còn mâu thuẫn, chồng chéo

Thứ 2, 30/05/2022 | 19:29
Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị cho hay, đến nay vẫn còn một số quy định mâu thuẫn, chồng chéo trong quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng, sử dụng đất cấp huyện, xã.

Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận là tạm dừng, chứ không huỷ bỏ

Thứ 2, 30/05/2022 | 18:34
Đây là nội dung được Bộ trưởng Công Thương nhấn mạnh khi trả lời những băn khoăn của đại biểu Quốc hội về vấn đề dự án điện hạt nhân Ninh Thuận.

Quy hoạch treo, dự án treo: Treo đến khi nào?

Thứ 2, 30/05/2022 | 15:17
Luật Đất đai hiện tại không nêu rõ dự án treo, quy hoạch treo trong thời gian bao lâu sẽ bị hủy, đây là một nội dung gây bức xúc trong nhân dân.

Bộ trưởng Trần Hồng Hà: Hà Nội cứ mưa là ngập, cần tăng cường dự báo

Thứ 2, 30/05/2022 | 11:39
Theo Bộ trưởng Trần Hồng Hà, chúng ta phải phân biệt vấn đề dị thường thời tiết như mưa lớn cực đoan với các vấn đề đầu tư hạ tầng thiếu đồng bộ.
Cùng tác giả

Giá điện sắp có biến động mới

Thứ 4, 05/10/2022 | 12:37
Theo đề xuất của Bộ Công Thương, giá điện sinh hoạt được rút từ 6 bậc còn 5 bậc, mức giá điện ở bậc thấp nhất là 1.678 đồng và cao nhất 3.356 đồng/kWh.

REE mua lại 250 tỷ đồng trái phiếu trước hạn

Thứ 3, 04/10/2022 | 17:04
Cơ điện lạnh REE đã chính thức trả nợ xong đối với lô trái phiếu trị giá 1.000 tỷ đồng được phát hành vào tháng 9, tháng 10/2017.

IMF: Tin xấu đến hằng ngày nhưng kinh tế Việt Nam vẫn tích cực

Thứ 3, 04/10/2022 | 10:46
Năm nay, IMF dự báo tăng trưởng GDP của khoảng 7-7,5%; lạm phát trung bình thấp hơn so với dự tính 4%, đồng thời thấp so với các nước trên thế giới và khu vực.

Lọc hoá dầu Bình Sơn thu hơn 125.000 tỷ đồng sau 9 tháng

Thứ 2, 03/10/2022 | 15:44
So với kế hoạch tổng doanh thu hợp nhất cả năm 2022 gần 91.700 tỷ đồng, Lọc hoá dầu Bình Sơn đã vượt hơn 36% kế hoạch đề ra chỉ sau 3 quý.

Giá xăng dầu trong nước không phản ánh đúng chi phí kinh doanh

Thứ 2, 03/10/2022 | 15:28
Nhiều doanh nghiệp thu hẹp hoạt động kinh doanh, bán hàng cầm chừng và thiếu nguồn cung cục bộ diễn ra tại một số cửa hàng bán lẻ xăng dầu thời gian qua.
Cùng chuyên mục

Ngày làm việc thứ ba của Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII

Thứ 4, 05/10/2022 | 19:54
Ngày 5/10, Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII bước vào ngày làm việc thứ ba.

Hà Nội "đòi" đất bỏ hoang để giao quận Hoàng Mai xây trường học

Thứ 4, 05/10/2022 | 11:19
7 ô đất của HUD bỏ hoang sẽ được Hà Nội thu hồi và giao quận Hoàng Mai đầu tư, quản lý nhằm giảm áp lực thiếu trường công lập trên địa bàn.

Chưa kiểm soát tốt được quyền lực trong công tác cán bộ

Thứ 3, 04/10/2022 | 19:38
Theo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Công tác tổ chức, cán bộ và thực hiện trách nhiệm nêu gương của đảng viên có mặt còn hạn chế; chưa kiểm soát tốt được quyền lực trong công tác cán bộ; Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng tuy đã có nhiều đổi mới và có đột phá trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thời gian qua,

Tỉnh ủy Hà Giang ban hành chương trình thực hiện Chỉ thị 14 của Bộ Chính trị

Thứ 3, 04/10/2022 | 19:34
Tỉnh uỷ Hà Giang yêu cầu củng cố, kiện toàn, xây dựng Hội Luật gia các cấp trong tỉnh ngày càng vững mạnh về tổ chức và chuyên môn.

Thủ tướng: Chấn chỉnh, khắc phục ngay những hạn chế, khuyết điểm trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Thứ 3, 04/10/2022 | 18:00
Văn phòng Chính phủ vừa ban hành công văn của Thủ tướng về triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
     
Nổi bật trong ngày

Bà Rịa - Vũng Tàu mở đợt cao điểm kiểm tra, xử lý xe tập lái

Thứ 3, 04/10/2022 | 11:02
Thanh tra Sở Giao thông - Vận tải (GT-VT) tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm hoạt động kinh doanh đào tạo và sát hạch lái xe, xe tập lái.

Chưa kiểm soát tốt được quyền lực trong công tác cán bộ

Thứ 3, 04/10/2022 | 19:38
Theo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Công tác tổ chức, cán bộ và thực hiện trách nhiệm nêu gương của đảng viên có mặt còn hạn chế; chưa kiểm soát tốt được quyền lực trong công tác cán bộ; Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng tuy đã có nhiều đổi mới và có đột phá trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thời gian qua,

Sửa đổi Luật Đất đai vì lợi ích quốc gia, dân tộc, doanh nghiệp và người dân

Thứ 3, 04/10/2022 | 16:57
UBTVQH nhấn mạnh, việc sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai là nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng pháp luật trong nhiệm kỳ.

Hà Nội "đòi" đất bỏ hoang để giao quận Hoàng Mai xây trường học

Thứ 4, 05/10/2022 | 11:19
7 ô đất của HUD bỏ hoang sẽ được Hà Nội thu hồi và giao quận Hoàng Mai đầu tư, quản lý nhằm giảm áp lực thiếu trường công lập trên địa bàn.

Sửa đổi Luật Khám bệnh, chữa bệnh được nhân dân, ngành y tế mong đợi

Thứ 3, 04/10/2022 | 17:00
Luật Khám bệnh, chữa bệnh là luật quan trọng của ngành y tế, được nhân dân, ngành y tế đặt nhiều kỳ vọng nhằm cải thiện chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân.