Cái giá phải trả của gã thợ hồ hiếp dâm người tâm thần

Cho chị C. đi nhờ xe, Chung chở chị này đến một rừng keo rồi thực hiện hành vi đồi bại với nạn nhân. Điều đáng nói, chị C. được xác định bị bệnh tâm thần.