Kỷ niệm nhớ đời của tôi khi suýt bị đuổi học vì đánh bạn

Đã 15 năm trôi qua, nhưng những kỷ niệm về thời học sinh, về lần suýt bị đuổi học do đánh bạn, tôi không bao giờ quên được.