Saigontourist bỏ hoang, gây lãng phí, quản lý và sử dụng đất công sai quy định

Theo kết luận của Thanh tra TP.HCM, nhiều khu đất công được giao cho tổng công ty Du lịch Sài Gòn – TNHH MTV (Saigontourist) thuê nhưng bị bỏ hoang, lãng phí hoặc quản lý và sử dụng đất công sai với quy định.