Đại gia 8X làm BOT Thái Nguyên - Chợ Mới: Khui hàng loạt sai phạm vẫn cầu cứu

Doanh nghiệp dự án BOT Thái Nguyên - Chợ Mới có khả năng lâm vào tình trạng vỡ nợ do chưa được thu phí dự án sau nửa năm thông xe.