Chủ đầu tư Carina Plaza: Ai đang nắm giữ cổ phần 577?

Chung cư cao cấp Carina Plaza mới xảy ra vụ cháy kinh hoàng làm nhiều người thương vong có chủ đầu tư là công ty Hùng Thanh. Tuy nhiên, chủ đầu tư thực sự là công ty 577 (nắm giữ tới 95% cổ phần Hùng Thanh). Vậy ai đang nắm giữ cổ phần của NBB (Năm Bảy Bảy)?.