Đi thôi Wenger, đâu ai còn động lực cống hiến

Việc Arsenal thất bại trước những đội bóng nhỏ không còn là vấn đề, vấn đề là cách thua của đội bóng này.