HLV Chung Hea-seong: Là GĐKT, kiêm luôn trách nhiệm của HLV trưởng

HLV Chung Hea-seong đã có mặt tại Việt Nam và bắt tay vào chuẩn bị cho chuyến làm khách khó khăn của HAGL trên sân Quảng Nam.