VIB mua lại hơn 33,8 triệu cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ

Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) vừa công bố thông tin đến UBCK NN về việc đã mua lại hơn 38,8 triệu cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ.