Bác sĩ Hoàng Công Lương chính thức lên tiếng về bức tâm thư dài 7 trang 1

Mới đây, BS. Hoàng Công Lương đã viết bức tâm thư dài 7 trang gửi các cấp lãnh đạo Đảng và Nhà nước.