Hồi ức của chiến sĩ biệt động: Liều mình ám sát thủ tướng ngụy giữa lòng Sài Gòn

Sau khi ám sát Thiếu tướng Nguyễn Văn Khiểm gây rúng động Sài Gòn, Lê Việt Bình cùng đội biệt kích nhận chỉ thị cấp trên táo bạo lên kế hoạch ám sát Thủ tướng Trần Văn Hương.