Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ bị kỷ luật cảnh cáo

Tại Quyết định 1852/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2016 - 2021.