Phương án tăng tuổi nghỉ hưu nào là hợp lý nhất

“Không nhất thiết phải tăng tuổi nghỉ hưu ở tất cả các ngành nghề, lĩnh vực. Bởi nếu tăng dàn trải, số đông lao động nếu không đồng thuận có thể gây phản ứng chính sách và khó đạt hiệu quả khi thực hiện”, ĐBQH Nguyễn Ngọc Phương nói.