Ông Đinh La Thăng bị kỷ luật cao nhất về mặt Đảng thế nào? 4

“Quy trình xử lý kỷ luật về mặt Đảng với ông Đinh La Thăng sẽ được làm nhanh thôi. Hình thức xử lý cao nhất ông Đinh La Thăng có thể phải đối mặt là khai trừ khỏi Đảng. Mọi chức vụ của ông Đinh La Thăng sẽ không còn”, ông Phan Xuân Xiểm nhận định.