Sáng cười: Lời căn dặn của bác sĩ

Mời quý vị và bạn đọc cùng bắt đầu ngày mới với mẩu truyện cười: Lời căn dặn của bác sĩ.