Apple Watch qua mặt ngành đồng hồ Thụy Sỹ về doanh số

Apple đã chứng tỏ vị thế nhà sản xuất đồng hồ lớn nhất thế giới của mình khi trong quý 4/2017, doanh số Apple Watch đã cao hơn doanh số của Rolex, Swatch và toàn bộ ngành công nghiệp đồng hồ Thụy Sỹ cộng lại.