Hàng loạt đơn vị bán lẻ hoàn tiền cho khách hàng đặt trước iPhone X

Cho đến thời điểm hiện tại, các đơn vị bán lẻ tại Việt Nam vẫn chưa biết được thời điểm chính xác mở bán iPhone X tại Việt Nam và đang từng bước hoàn lại các đơn hàng đã đặt trước.