Tín hiệu điện thoại liệu có tốt hơn khi giơ máy lên cao?

Bạn đã bao giờ cố thử giơ điện thoại lên cao với hi vọng sẽ bắt được sóng tốt hơn? Và thực sự thì hành động đó có cải thiện được tín hiệu điện thoại?