Chính thức công bố chương trình truyền hình "Quốc gia số"

Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) và tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam ( VNPT) vừa chính thức công bố sản xuất và phát sóng chương trình “Quốc gia số” nhằm tăng cường năng lực tiếp cận Cách mạng công nghiệp 4.0.