Ajinomoto Việt Nam theo mô hình doanh nghiệp thân thiện với môi trường

Sự phát triển ngày càng mạnh mẽ của nền kinh tế đang kéo theo sự gia tăng của những vấn đề ô nhiễm, suy thoái môi trường. Việc các doanh nghiệp chú trọng thực hiện các giải pháp bảo vệ môi trường song hành cùng các hoạt động kinh doanh, sản xuất sẽ đóng góp tích cực cho việc phát triển bền vững của xã hội.