Vận hành xe ô tô điện, trạm sạc điện nhanh đầu tiên tại Việt Nam

Sau dự án năng lượng mặt trời áp mái, EVNCPC chính thức đưa vào hoạt động xe ô tô điện, trạm sạc điện nhanh đầu tiên tại Việt Nam.