Công bố tiêu chí nhãn xanh cho 3 loại sản phẩm

Bộ TN&MT vừa có quyết định công bố tiêu chí Nhãn xanh Việt Nam cho các sản phẩm: pin, máy photocopy, bóng đèn LED và mô đun LED dùng cho chiếu sáng thông dụng.