Tăng thuế bảo vệ môi trường xăng dầu: Bộ Tài chính hãy sòng phẳng! 1

Đề xuất tăng thuế Bảo vệ môi trường xăng dầu lên kịch khung mặc dù những năm qua số chi cho bảo vệ môi trường chỉ bằng 1/4 số thu, bộ Tài chính giải thích không chỉ chi cho môi trường mà còn chi để làm một số nhiệm vụ khác...