Ước gì Tết giống ngày xưa

Ai bắt Tết là phải thế này hay thế khác? Chỉ tại phú quý sinh lễ nghĩa mà thôi.