Những “quả đấm thép” nào được chuyển về “siêu ủy ban”?

Dự thảo Nghị định quy định về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp vừa được công bố. Theo đó, cơ quan được mệnh danh là “siêu uỷ ban” sẽ đại diện chủ sở hữu của 21 tập đoàn, tổng công ty.