Chủ tịch PVC: Năm nay không lỗ đã được coi là thành công!

Chủ tịch PVC Bùi Ngọc Thắng cho hay, các năm trước có công ty con hoạt động tốt và đem lại cổ tức nhưng năm nay "không lỗ đã được coi là thành công".