Đầu tư tiền tỷ cho khởi nghiệp, “shark” Vương đang làm ăn ra sao?

Xuất hiện trên Shark Tank với vai trò là “cá mập” đầu tư vốn tiền tỷ cho các dự án khởi nghiệp, ông Trần Anh Vương lại đang đối mặt với hàng loạt khó khăn tại doanh nghiệp do ông nắm quyền điều hành.