Phát hiện cơ sở chế biến cá lén lút xả thải ra sông Cửa Lấp

Các trinh sát phát hiện bể của hệ thống xử lý nước thải doanh nghiệp được đấu nối một đường ống bằng nhựa dẫn nước thải chưa qua xử lý chảy ra sông Cửa Lấp.