Hải Dương: Công ty Poshaco vẫn “ngang nhiên” đầu độc môi trường?

Cơ quan ngành TN&MT tỉnh Hải Dương đã kiểm tra yêu cầu khắc phục, nhưng đến nay người dân vẫn “kêu trời” về việc công ty CP Sản xuất tôn màu Poshaco hàng ngày đầu độc môi trường.