Đắk Nông: Bắt 4 đối tượng phá rừng trái phép tại huyện Tuy Đức

Đại diện lãnh đạo công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Nam Tây Nguyên (Tuy Đức) cho biết, vừa bắt được 4 đối tượng từ Bình Phước sang tiểu khu 1500 thuộc lâm phần của công ty để phá rừng trái phép.