Bộ TN&MT ra chỉ đạo vụ doanh nghiệp xả thải trộm ở Hưng Yên

Bộ trưởng bộ TN&MT Trần Hồng Hà vừa ra chỉ đạo đối với vụ một doanh nghiệp ở Hưng Yên bị bắt quả tang đang xả thải trộm ra môi trường.