Nguy hại không ngờ từ ăn hàu sống

Con hàu ăn sinh vật phù du và các sinh vật trong bùn, cát, nước biển... nên khó tránh khỏi tình trạng bị ô nhiễm. Nhiều người đã bị suy giảm sức khoẻ nghiêm trọng khi ăn hàu sống.