Thần Tài là ai? Ý nghĩa không phải ai cũng biết của ngày Thần Tài

Vào ngày 10 tháng Giêng hằng năm, người dân thường đi mua vàng để đón vía Thần Tài cầu một năm tiền bạc rủng rỉnh. Theo dân gian, giai thoại về Thần Tài có rất nhiều, gắn liền với tên tuổi của một nhân vật có thật trong lịch sử.