TP.HCM cần 15.600 tỷ đồng để đăng cai SEA Games: Đầu tư cho tương lai? 1

Để phục vụ SEA Games 31, TP.HCM dự trù kinh phí xây dựng mới 3 công trình, tổ chức đại hội thể thao từ nguồn vốn ngân sách và xã hội hóa.