Chọn mặt gửi... nhầm

Hậu cổ phần hóa Hãng phim truyện VN, các nghệ sĩ được gợi ý thuê ki ốt bán bún phở, chào lòng trên mảnh đất của hãng.