Báo cáo của dân

Trong 9 tháng đầu năm nay, bộ Y tế chưa phát hiện ra trường hợp nào tham nhũng, nhận quà trái quy định dịp lễ Tết.