Ông bố vô ơn

Giúp mẹ tròn con vuông, bác sĩ chưa nhận được một câu cảm ơn đã bị chồng sản phụ cùng khoảng 15 "anh em" đánh trọng thương, bầm giập.