Đi lễ chùa đầu năm: Cần sắm và hành lễ thế nào cho đúng?

Đi lễ chùa đầu năm là truyền thống cao đẹp của người Việt ta. Bên cạnh tấm lòng thành kính, mỗi người khi đến chùa đầu năm cần chú ý cách sắm sửa đồ lễ và hành lễ đúng cách để thể hiện sự tôn kính với nhà Phật.