Đạo diễn Huỳnh Tuấn Anh: Chữ thầy to tát lắm!

Quãng thời gian Huỳnh Tuấn Anh đứng trên bục giảng không quá dài nhưng cũng đủ để chàng đạo diễn sinh năm 1982 có những hồi ức không thể nào quên.