Treo giải 10 triệu đồng cho học sinh tham gia cuộc thi “Giao thông học đường”

Chiều 15/12, tại Hà Nội, Ủy ban An toàn Giao thông quốc gia, bộ Giáo dục và Đào tạo phát động cuộc thi giao thông học đường năm học 2017-2018.