Hợp nhất bằng ĐH chính quy - tại chức: Sẽ bùng phát học tại chức bằng mọi giá?

Đó là nhận định của ĐB Phạm Tất Thắng, Phó Chủ nhiệm ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội về dự thảo luật Giáo dục ĐH (sửa đổi) với việc không ghi hình thức đào tạo ĐH chính quy hay tại chức trên văn bằng.