Bổ nhiệm GS - PGS: Danh gắn với lợi nên có người "cố chạy" cần rà soát rút chức danh

Sau khi Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu bộ GD&ĐT báo cáo và giải trình rõ về việc phong Giáo sư, Phó Giáo sư vừa qua dư luận cho rằng nếu trong lần rà soát này phát hiện tiêu cực cần tiếp tục rà soát các năm trước đó để tìm ra những người không xứng đáng, những người vì danh lợi cố chạy chọt.