Quý ông lạm dụng Viagra sẽ mất khả năng duy trì nòi giống

Do những thông tin không chính xác, nhiều người nhầm tưởng Viagra là thuốc bổ, lạm dụng thuốc dẫn đến mất khả năng duy trì nòi giống.