ĐBQH Nguyễn Ngọc Phương: Chuyện “cả nhà làm quan” đang có 2 xu hướng

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Ngọc Phương cho rằng, câu chuyện “cả nhà làm quan” hiện đang có 2 xu hướng.