Phóng hỏa ô tô, giám đốc tử vong: Hành vi vượt quá trong đồng phạm?

Do mâu thuẫn trong nội bộ gia đình, không hài lòng với việc cha mình có tình cảm, giao quyền quản lý, sử dụng và quyết định về tài sản cho bà Võ Thị C. (ngụ TP.HCM), Trang đã nảy sinh ý định "xử" người phụ nữ này...