Giả danh CSGT cưỡng đoạt tiền của người dân đối mặt với tội gì?

Nếu cơ quan điều tra chứng minh được hành vi của Trương Quốc Khánh là giả danh CSGT, chặn xe của người vi phạm cưỡng đoạt tiền thì Khánh có thể bị truy tố về tội Cưỡng đoạt tài sản theo Điều 170, BLHS 2015.