Đôi nam nữ "tố" CSGT đánh người khi dừng xe có thể bị xử lý hành vi vu khống

Một nhóm thanh niên không đội mũ bảo hiểm, dàn hàng 4 đánh võng, trêu ngươi CSGT trên đường. Hành vi của nhóm đối tượng này đã vi phạm pháp luật. Vậy nhóm này bị xử lý ra sao?