Ra mắt bộ sách "Sổ tay Luật sư"

Sáng ngày 24/11, tại Hà Nội, liên đoàn Luật sư Việt Nam đã tổ chức buổi giới thiệu 3 tập bộ sách "Sổ tay Luật sư".