Hậu trường trong công tác bảo vệ các nguyên thủ tại APEC 2017

Tuần lễ Cấp cao APEC lần thứ 25 tại được tổ chức tại TP. Đà Nẵng đã để lại dấu ấn sâu đậm và tình cảm khó quên trong mắt bạn bè quốc tế. Thành công đó là sự đóng góp rất quan trọng của công tác bảo đảm an ninh, an toàn các sự kiện, là kết quả sự nỗ lực, chung sức của các cán bộ, chiến sĩ bộ Tư lệnh Cảnh vệ, bộ Công an.