Bố và mẹ kế hành hạ bé trai 10 tuổi đối diện với mức án nào? 1

Ngoài việc xử lý nghiêm minh gã cha ruột và mẹ kế, việc đảm bảo cháu bé được tiếp tục nuôi dưỡng trong một môi trường tốt hơn là vấn đề cần được lưu tâm đặc biệt.