Lai Châu: Cấp trên 5.000 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Tỉnh Lai Châu đã tích cực triển khai nhiều giải pháp đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) cho các tổ chức, cá nhân sử dụng đất.