Nhu cầu về năng lượng của Việt Nam đang tăng rất nhanh

Nhu cầu tiêu thụ điện năng ở Việt Nam luôn tăng trưởng với tốc độ rất cao, trung bình trong giai đoạn 2001-2010 lên tới 13%/ năm. Từ 2011 đến 2015 là 11%.