Phát triển bền vững nguồn nước và năng lượng ở ĐBSCL

Ngày 14/12, tại Hà Nội, VUSTA tổ chức tọa đàm “Phát triển bền vững nguồn nước và năng lượng trong bối cảnh biến đởi khí hậu ở ĐBSCL."