Sơn La siết chặt quản lý đất tại 85 điểm mỏ đã đóng cửa

Sở TN&MT Sơn La vừa có Công văn số 184/STNMT-CCQLDD gửi UBND các huyện, thành phố về việc quản lý đất các điểm khai thác mỏ đã có quyết định đóng cửa mỏ.