TP.HCM: Tiếp tục kiểm kê phát thải khí nhà kính

Năm 2018, TP.HCM sẽ triển khai kiểm kê phát thải khí nhà kính trên địa bàn TP năm 2016 để có số liệu triển khai giải pháp giảm thiểu (KNK) trong thời gian tới.