Những đại gia nghìn tỷ đứng trước lựa chọn "sếp nhà băng hay sếp doanh nghiệp"

Bẩu Hiển SHB, bầu Thắng KienLongBank, ông Dương Công Minh Sacombank, bà Thái Hương TH True Milk... sẽ phải đưa ra lựa chọn từ bỏ một trong hai chức danh Chủ tịch HĐQT doanh nghiệp hoặc ngân hàng để phù hợp với luật pháp.