Vì sao Thế giới Di động chưa thể thâu tóm hoàn toàn Trần Anh?

Lý do là cho đến giờ, Thế giới Di động mới chỉ sở hữu tổng cộng 99% cổ phần Trần Anh. Mục tiêu thâu tóm hoàn toàn vẫn chưa đạt được do còn khoảng 1% cổ phần của Trần Anh đang nằm trong tay các cổ đông nhỏ lẻ.