"Người thứ ba" HDBank khiến mối duyên VietinBank - PGBank đổ vỡ

Nhiều bất ngờ diễn ra tại đại hội đồng cổ đông của cả ba ngân hàng HDBank, PGBank và VietinBank đã đánh dấu chấm hết cho mối duyên kéo dài 3 năm nhưng không tìm được tiếng nói chung.