Đà Nẵng: Phạt chủ đầu tư dự án khách sạn Sapphire hàng trăm triệu

Do chủ đầu tư khách sạn Sapphire không lập báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án nên bị phạt 320 triệu đồng.