Khai thác cát ở hồ Dầu Tiếng: “Rút ruột” lòng hồ đưa cát đi đâu?

Sau khi các tỉnh lân cận có lệnh ngừng khai thác cát, Tây Ninh nghiễm nhiên trở thành điểm đến của con buôn. Từ đó, lòng hồ Dầu Tiếng bị “rút ruột” không thương tiếc để lại bao hệ lụy khôn lường.